Du er her: Hjem > Artikkel

Verran kommunes kulturpris ble tildelt Henry Skevik onsdag 11.desember

Henry Skevik

I formannskapets begrunnelse fremgår at prisvinneren over en lang periode har utvist stort engasjement og innsats over et bredt og variert felt. Spesielt fremheves vedkommende positive vilje til å påta seg oppgaver og ulike tillitsverv i samfunnets tjeneste. Dette gjennom å bidra trofast over lengre tidsperioder som styremedlem og leder i ulike styrer og utvalg og som pådriver for å få gjennomført viktige tiltak i lokalsamfunnet.

Fellesnevneren synes å være et brennende engasjement for å
ta vare på og synliggjøre lokalsamfunnets historie, kultur og naturmangfold.

Prisvinneren har også vært svært delaktig i planleggingen og gjennomføringen av store arrangementer i Verran. Dette har vært innsats av stor betydning, som er basert på et ønske om å bidra til å skape sterkere fellesskap, identitet, vennskapsrelasjoner og lokal stolthet.

Det er utholdenheten, kunnskapen, omfanget og bredden av innsatsen som gjør at årets prisvinner utmerker seg.

Som sentral aktør med ulike verv og roller i lokalsamfunnet nevnes blant annet:

Verran naturforening/feltbiologiske forening (1970), Malm Røde kors, Eplene i Messehagen, Kinodrift i Malm, Leder hovedkomite NM i trekkspill (2004) og utflytterstevne (2002), Gruvejubileumet i 2006, Gruvkailln, Galleri Widegren, Fosdalgruvas venner, sangkoret, Bautaen over omkomne i gruva.

I tillegg er prisvinneren en av de med lengst fartstid som folkevalgt i Verran kommunes historie, en reise som startet i 1987 og fortsetter inn i ny kommune.

Vi gratulerer Henry Skevik med Kulturprisen 2019.


(Foto: fra prisvinneren)

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport