Politiske møter før 2009

Her finner du møteinnkallinger og protokoller fra kommunestyre og formannskap fra kommunevalget i 2007 og ut året 2008.

Hvilke saker som er behandla i det enkelte møte framgår av dokumentene "behandlede saker"