Ordføreren i Verran heter Anders Lindstrøm og representerer Arbeiderpartiet.
 
Kommuneloven viser til at ordføreren har som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Han har stemme- og forslagsrett som valgt medlem i råd og utvalg, og møte- og talerett i alle andre kommunale organer. Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på dens vegne.
 
Ordføreren har sitt kontor på Verran servicekontor.
 
Kontaktinformasjon
Telefon: 926 111 60

 

Varaordfører i Verran er Geir Asle Rotabakk. Han representerer Senterpartiet.

Kontaktinformasjon
Telefon: 458 716 32
 

 Ingen artikler på denne siden. [no]