Du er her: Hjem | Tjenester | Helse og omsorg

Helse og omsorghelsesenter skilt

 
Helse, rehabilitering og omsorgstjenestene i Verran er organisert i flere enheter. Henvendelser om våre tjenester gjøres gjennom Servicekontoret på
tlf 930 17 240 eller direkte til den enkelte driftsenhet.
 

Øyeblikkelig hjelp:
Ring AMK på medisinsk nødtelefon 113

Legevakt: 116117

Informasjon om de ulike tjenesteenhetene innen helse- og omsorgssektoren i Verran finner du ved å følge lenkene i venstre marg.

Kontakt personer eller enheter innen helse- og omsorgstjenestene


Nedenfor finner du ulike nyheter og artikler som vedrører helse- og omsorgssektoren.

 

 

Kommuneoverlege Verran

Fra 1.3.2019 er Sunniva Rognerud kommuneoverlege i Verran kommune. Hun er også kommuneoverlege i Steinkjer kommune.

Tilsettinger i Verran kommune - ny leder i Enhet for omsorgstjenester

Lisbeth Ystmark er fra 1. februar 2018 ansatt som driftsleder i Enhet for omsorgstjenester. Hun har innehatt stillingen som fungerende driftsleder siden 1. august 2017.

 

Informasjon fra tannhelsetjenesten

Tilbud om tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten.

Søknadsskjema finner du her.

Oppstart 13.9.17

TRENINGSGRUPPE FOR KREFTPASIENTER

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.