Du er her: Hjem 

Varsling ved påkjørsler av vilt eller varsel om syke/skadde dyr i det fri

Fra 12.12.2019 har ikke Verran kommune noen avtale med Verran og Inderøy Fjellstyre om fallviltarbeid.

 

Når det gjelder fallviltarbeid utenom jakt som for eksempel ved at man oppdager skadde dyr eller ved påkjørsler langs vei, oppfordres publikum til å bruke Politiets telefonnummer 02800. Politiet vil så varsle videre til viltvakta i kommunen om hendelsen og vedkommende som har vakt vil bli utkalt på oppdrag.

Informasjon om bålforbud

Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

Vitaltour_100x49

Trivselsreiser 2019

Høstens trivselsreiser 2019 går til Kypros.

Les mer her.

Nå er tiden inne for innskriving til skolen og fristen er 1. desember.

Innskriving skole

Dette gjelder for barn født i 2013 samt barn med vedtak om utsatt eller framskutt skolestart. Innskrivingen av skolestartere gjøres via dette skjemaet.

Skjemaet fylles ut og sendes til: Verran kommune, Liav.1 7790 Malm. Skjemaet kan også leveres i barnehagen.

Frist for innlevering er 1. desember 2018.

Du er en del av Norges beredskap

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det. Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.

Bemanning på landbrukskontoret

Verran kommune har to ansatte ved landbrukskontoret. Grete Mari Sand (tlf. 98244043) har hovedansvar innen jordbruk og er på kontoret mandag, tirsdag og torsdag. Ole Edvard Silderen (tlf. 40432931) har i hovedansvar innen skog og jakt/vilt og er på kontoret mandag, tirsdag og annenhver onsdag.

Andre saker innefor landbruk blir fordelt fortløpende.